Dalam Hukum Pidana

Judul Artikel Penulis Hits
Larangan Menjatuhkan Hukuman Lebih dari 10 Kali Selain Hukum Hudud Syaikh Salim bin 'Ied al-Hilali 2658
Larangan Menjalankan Hukum Atas Orang Gila Syaikh Salim bin 'Ied al-Hilali 2420
Larangan Menegakkan Hukum Hanya Kepada Orang Lemah Tidak Kepada Orang Terpandang Syaikh Salim bin 'Ied al-Hilali 2117
Larangan Memberikan Bantuan Untuk Menghalangi Penegakan Hukum Syaikh Salim bin 'Ied al-Hilali 2050
Larangan Mencela Orang yang Menjalani Hukuman Syaikh Salim bin 'Ied al-Hilali 1731
Larangan Menyetubuhi Binatang Syaikh Salim bin 'Ied al-Hilali 5261
Larangan Melakukan Perbuatan Kaum Luth Syaikh Salim bin 'Ied al-Hilali 5204
Larangan Menuduh Wanita Baik-Baik Lagi Mukminah Berbuat Zina Syaikh Salim bin 'Ied al-Hilali 5600
Larangan Memotong Tangan Pencuri yang Tidak Mencapai Nishab dalam Mencurinya Syaikh Salim bin 'Ied al-Hilali 6030
Larangan Berbuat Zina Syaikh Salim bin 'Ied al-Hilali 6926