Fatwa tentang Zakat

Judul Artikel Penulis Hits
Hukum Mengalokasikan Zakat Ke Daerah Lain Syaikh Abdullah bin Abdurrahman Al-Jibrin 129
Bolehkah Beberapa Orang Menggabungkan Hewan Ternak Mereka Karena Takut Zakat? Syaikh Ibnu Baz 148
Hukum Meninggalkan Zakat Syaikh Ibnu Baz 152
Hukum Orang Miskin Ambil Harta Orang Kaya untuk Dibagikan? Syaikh Muhammad bin Shaleh Al-Utsaimin 3196
Bolehkah seorang wanita bersedekah dari harta suaminya untuk dirinya sendiri? Syaikh Muhammad bin Shaleh Al-Utsaimin 2826
Apakah Shadaqah Jariyah Itu? Syaikh Muhammad bin Shaleh Al-Utsaimin 4788
Apakah Zakat dan Sedekah Khusus Dikeluarkan pada Bulan Ramadhan? Syaikh Muhammad bin Shaleh Al-Utsaimin 3639
Bagaimana Hukumnya Membayarkan Zakat kepada Sanak Kerabat? Syaikh Muhammad bin Shaleh Al-Utsaimin 3141
Bolehkan Uang Zakat Digunakan untuk Membangun Masjid? Syaikh Muhammad bin Shaleh Al-Utsaimin 2611
Bolehkah Kita Membayarkan Zakat kepada Para Mujahidin? Syaikh Muhammad bin Shaleh Al-Utsaimin 2220
Bagaimana Hukumnya Memberi Zakat kepada Penuntut Ilmu? Syaikh Muhammad bin Shaleh Al-Utsaimin 2647
Apakah Orang yang Lemah Imannya Perlu Diberi Zakat ? Syaikh Muhammad bin Shaleh Al-Utsaimin 2321
Apakah Orang yang Mengantarkan Zakat termasuk Pengurus Zakat yang Berhak Mendapatkan Zakat? Syaikh Muhammad bin Shaleh Al-Utsaimin 2435
Apakah Setiap Orang Yang Menengadahkan Tangannya Untuk Meminta Zakat Berhak Untuk Diberi? Syaikh Muhammad bin Shaleh Al-Utsaimin 2149
Mana yang Lebih Baik Zakat kepada Orang yang Berhutang atau Zakat kepada Orang yang Menghutangi? Syaikh Muhammad bin Shaleh Al-Utsaimin 2294
Bolehkan Mengeluarkan Zakat untuk Orang yang di Luar Kota? Syaikh Muhammad bin Shaleh Al-Utsaimin 2534
Bagaimana Hukumnya Memindahkan Zakat dari Tempat yang Diwajibkan ke Tempat Lain? Syaikh Muhammad bin Shaleh Al-Utsaimin 2022
Jika Seseorang Memberikan Zakat, Haruskan Dia memberitahu kepada Penerimanya bahwa itu Zakat? Syaikh Muhammad bin Shaleh Al-Utsaimin 2408
Bolehkah Menunaikan Zakat Fitrah dengan Beras? Syaikh Muhammad bin Shaleh Al-Utsaimin 2183
Apakah Mobil Pribadi Wajib Dizakati? Syaikh Muhammad bin Shaleh Al-Utsaimin 2788
Seseorang Memegang Sepertiga Harta Anak Yatim dan Uang Milik Anak Yatim, Apakah Dia Wajib Mengeluark Syaikh Muhammad bin Shaleh Al-Utsaimin 2167
Bolehkah Menunaikan Zakat Fitrah dengan Beras? Syaikh Muhammad bin Shaleh Al-Utsaimin 2581
Bolehkah Menambah Zakat Fitrah dengan Niat Shadaqah? Syaikh Muhammad bin Shaleh Al-Utsaimin 2137
Bagaimana Hukumnya Mengeluarkan Zakat Fitrah Pada Sepuluh Hari Terakhir Bulan Ramadhan? Syaikh Muhammad bin Shaleh Al-Utsaimin 2194
Membeli Tanah untuk Tempat Tinggal dan Setelah itu Berniat Menjualnya Syaikh Muhammad bin Shaleh Al-Utsaimin 2209
Bagaimana Hukumnya Menzakati Rumah yang Disewakan? Syaikh Muhammad bin Shaleh Al-Utsaimin 1959
Apakah Mobil Untuk Persewaan dan Mobil Pribadi Wajib Dizakati? Syaikh Muhammad bin Shaleh Al-Utsaimin 2311
Bagaimana Hukumnya Mengeluarkan Zakat untuk Pembangunan Masjid? Siapa yang Disebut Orang Fakir Itu? Syaikh Muhammad bin Shaleh Al-Utsaimin 2205
Jika Ada Emas yang Bercampur dengan Intan dan Sebagainya Bagaimana Cara Menentukan Zakatnya? Syaikh Muhammad bin Shaleh Al-Utsaimin 1935
Bolehkah Seseorang Membayar Zakat dengan Baju dan Sebagainya Sebagai Ganti dari Zakat Malnya? Syaikh Muhammad bin Shaleh Al-Utsaimin 2328
Apa Hukum Menerima Zakat dan Menghadiahkannya Kembali kepada Pemberinya Syaikh Muhammad bin Shaleh Al-Utsaimin 1951
Apakah Perhiasan yang Bila Jumlahnya Digabung Mencapai Nishab Wajib Dizakati? Syaikh Muhammad bin Shaleh Al-Utsaimin 1954
Berapa Nisab Emas dan Perak? Berapa Ukuran Satu Sha’nya Nabi bila Dibandingkan dengan Kilo? Syaikh Muhammad bin Shaleh Al-Utsaimin 3985
Membeli Rumah di Dalamnya Terdapat Pohon yang Berbuah, Apakah Harus Dikeluarkan Zakatnya Syaikh Muhammad bin Shaleh Al-Utsaimin 1932
Apakah Binatang Ternak yang Dipelihara Selama Setengah Tahun Harus Dikeluarkan Zakatnya? Syaikh Muhammad bin Shaleh Al-Utsaimin 2079
Ada Orang tidak Mengeluarkan Zakat selama Empat Tahun, Apa yang Harus Dilakukannya? Syaikh Muhammad bin Shaleh Al-Utsaimin 2036
Sahkah Hukumnya Sedekah Orang yang Sedang Berhutang? Syaikh Muhammad bin Shaleh Al-Utsaimin 4442
Bagaimana Hukumnya Menzakati Harta yang Dihutang Orang Lain? Syaikh Muhammad bin Shaleh Al-Utsaimin 1919
Apakah Harta Anak Kecil dan Orang Gila Wajib Dizakati? Syaikh Muhammad bin Shaleh Al-Utsaimin 2763
Bagaimana Cara Mengeluarkan Zakat Gaji Bulanan? Syaikh Muhammad bin Shaleh Al-Utsaimin 4907
Apakah Syarat Wajib Zakat Itu? Syaikh Muhammad bin Shaleh Al-Utsaimin 4664