Larangan Bertolak (Ifadhah) dari Muzdalifah Tanpa ‘Arafah

Dari ‘Urwah, ia berkata, “Pada masa Jahiliyyah dahulu orang-orang mengerjakan thawaf tanpa busana kecuali kaum al-Hums. Kaum al-Hums adalah suku Quraisy dan peranakan Quraisy. Kaum al-Hums maresa lebih tinggi martabatnya daripada orang lain. Kaum laki-laki memberi pakaian kepada sesamanya untuk mengerjakan thawaf. Demikian pula kaum wanita, memberi pakaian kepada sesamanya untuk mengerjakan thawaf. Bagi yang tidak diberi pakaian oleh kaum al-Hums, maka ia mengerjakan thawaf tanpa busana. Sebagian besar manusia bertolak dari ‘Arafah sementara kaum al-Hums bertolak dari Muzdalifah.”

Ayahku telah menyampaikan kepadaku dari ‘Aisyah r.a. bahwa ayat berikut ini turun berkenaan dengan kaum al-Hums, “Kemudian bertolaklah kamu dari tempat bertolaknya orang-orang banyak (‘Arafah)