Butuh Kekuatan Dan Keikhlasan Untuk Menyuarakan Al-Haq

قال الحافظ الذهبي -رحمه اللّٰه

الصدع بالحق عظيم يحتاج إلى قوة وإخلاص،

فالمخلص بلا قوة يعجز عن القيام به،

“al-Hafizh adz-Dzahabi rahimahullah berkata :

“Menyuarakan al-haq sangatlah berat, sehingga membutuhkan kepada kekuatan dan keikhlasan.

Orang yang ikhlas namun tidak memiliki kekuatan, maka dia tidak akan mampu untuk menegakkan al-haq.

والقوي بلا إخلاص يُخذَل.

فمن قام بهما كاملا فهو صِدِّيق،

ومن ضعُف فلا أقل من التألم والإنكار بالقلب، ليس وراء ذالك إيمان، فلا قوّة إلّا باللّٰه

“Demikian pula orang yang kuat namun tidak memiliki keikhlasan, akan mengakibatkan kerendahan dan kehinaan.

Maka barangsiapa yang benar-benar mewujudkan keduanya (kekuatan dan keikhlasan), ia tergolong ke dalam (golongan) ash-shiddiq (orang-orang yang jujur).

Namun siapa saja yang lemah dalam mewujudkannya,  maka minimalnya akan merasakan kesakitan, dan hanya mampu mengingkari dengan hati. (Bahkan jauh lebih rendah daripada itu), di belakangnya tidak ada rasa keimanan. Falaa quwwata illa billah.”

 

 

Sumber: Kalimaatun fil ‘Ilmi wa Adabith Thalab wal Ittiba’ wa Dzammil Ibtida’ oleh Imam Adz-Dzahabi