Bagaimana Hukumnya Masuk Kamar Mandi Dengan Membawa Kertas Yang Ada Tulisan Allah Atau Nama Allah?

Jawaban:

Boleh masuk kamar mandi dengan membawa kertas yang bertuliskan nama-nama Allah selama dimasukkan dalam saku bukan ditampilkan, tetapi disembunyikan dan ditutupi. Nama-nama manusia kadang juga tidak lepas dari nama-nama Allah, seperti Abdul Aziz, Abdullah dan sebagainya.

Sumber: Syaikh Muhammad bin Shaleh Al-Utsaimin, Fatawa arkaanil Islam atau Tuntunan Tanya Jawab Akidah, Shalat, Zakat, Puasa, dan Haji, terj. Munirul Abidin, M.Ag. (Darul Falah 1426 H.), hlm. 226.