Nabi Menjenguk Orang Badui

حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا عبد الوهاب الثقفى قال حدثنا خالد الحذاء عن عكرمة عن بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على أعرابى يعوده فقال لا بأس عليك طهور إن شاء الله قال قال الأعرابي بل هى حمى تفور على شيخ كبير كيما تزيره القبور قال فنعم إذا

  1. Telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Salman, ia berkata, telah mengabarkan kepada kami Abdul Wahhab Ats-Tsaqafi, ia berkata, telah mengabarkan kepada kami Khalid Al-Hadzdza’, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, bahwasanya Rasulullah shallahu alaihi wa sallam menjenguk seorang Arab Badui yang sedang sakit. Beliau berkata, “Laa  baksa Thahuurun insya Allah (Tidak apa-apa semoga penyakit ini menjadi pencuci dari dosa-dosa insya Allah).” Orang Arab Badui itu berkata, “Akan tetapi itu penyakit demam yang  membakar orang yang sudah tua dan mengantarkannya ke  kubur.”  Beliau  menjawab, “Jadi seperti itulah.” (HR Bukhari dan Tabrani).