Menjenguk Orang Musyrik yang Sakit

Hadits 524.  Menjenguk Orang Musyrik yang Sakit

حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس أن غلاما من اليهود كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده فقعد عند رأسه فقال أسلم فنظر إلى أبيه وهو عند رأسه فقال له أطع أبا القاسم صلى الله عليه وسلم فأسلم فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول الحمد لله الذي أنقذه من النار

Telah mengabarkan kepada kami Sulaiman bin Harb, ia berkata, telah mengabarkan kepada kami Hammad bin Zaid bin Tsabit, dari Anas bahwasanya seorang anak Yahudi menjadi pembantu nabi. Suatu ketika ia sakit. Nabi datang menjenguknya dan beliau duduk di sisi kepalanya lalu berkata, “Masuklah kamu ke dalam agama Islam.” Lalu ia menoleh pada ayahnya yang juga berada di sisi kepalanya. Ayahnya berkata, “Taatlah kepadanya!” Lalu ia masuk Islam. Kemudian nabi keluar dan berkata, “

الحمد لله الذي أنقذه من النار

“Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkannya dari siksa api neraka.” (HR. Al Bukhari, Abu Dawud, Al-Baihaqi)

Pelajaran yang bisa diambil:

  1. Boleh menjenguk orang musyrik yang sakit kalau mengandung maslahah dan tidak ada mafsadah(kerusakan).
  2. Pentingya berdakwah kepada orang musyrik untuk masuk Islam
  3. Rahmat Nabi kepada makhluk. Sebagaimana firman Allah

وما أرسلناك الا رحمة للعالمين (الأنبياء: 107)

           “Dan Tidaklah Aku mengutusmu kecuali untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam.” (QS. Al-Anbiya’: 107)

  1. Kegembiraan dengan masuk Islamnya seorang musyrik

 

Sumber: Syarkh Adabul Mufrad, Husain bin Audah Al Awayisyah