Larangan Menerima Kesaksian Pelaku Kesyirikan

Allah SWT berfirman, “Maka Kami timbulkan di antara mereka permusuhan dan kebencian sampai hari Kiamat,” (Al-Maa’idah: 14).

Dari Abu Hurairah r.a. dari Rasulullah saw. bahwa beliau bersabda, “Jangan percayai ahli Kitab dan jangan pula didustakan, katakanlah, (aamannaa billahi wa maaunzila) ‘Kami beriman kepada Allah dan apa-apa yang telah diturunkan’,” (HR Bukhari [4485]).

Dari ‘Abdullah bin ‘Abbas r.a, ia berkata, “Wahai kaum muslimin, bagaimana mungkin kalian bertanya kepada Ahli Kitab sementara Kitab suci kalian yang diturunkan kepada Nabi-Nya saw. adalah kabar terbaru tentang Allah yang kalian baca dan belum lagi usang. Allah telah menceritakan kepada kalian bahwa Ahli Kitab telah mengubah-ubah apa yang Allah tulis dan mengubahnya dengan tangan mereka mereka mengatakan, “‘Ini dari Allah,’ (dengan maksud) untuk memperoleh keuntungan yang sedikit dengan perbuatan itu