Bagaimana Hukumnya Perkataan “Semoga Allah mengabadikan usiamu”

Aqidah2

Jawaban:

Perkataan “Semoga Allah mengabadikan usiamu” termasuk doa yang bernilai permusuhan terhadap Allah, karena keabadian usia(masa) merupakan perkatan yang bertentangan dengan firman Allah, “Semua yang ada di bumi itu akan binasa. Dan tetap kekal Wajah Rabbmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan.” (Ar-Rahman: 26-27).

Kemudian firman Allah, “Kami tidak menjadikan hidup abadi bagi seoang manusia pun sebelum kamu (Muhammad), maka jikalau kamu mati, apakah mereka akan kekal?” (Al-Anbiya’: 34).

Sumber: Syaikh Muhammad bin Shaleh Al-Utsaimin, Fatawa arkaanil Islam atau Tuntunan Tanya Jawab Akidah, Shalat, Zakat, Puasa, dan Haji, terj. Munirul Abidin, M.Ag. (Darul Falah 1426 H.), hlm.203.