Ya Syaikh, Ada Seorang Muslim Bekerja dengan Orang Kafir, Apa Nasihat Anda Untuknya?

Ya Syaikh, Ada Seorang Muslim Bekerja dengan Orang Kafir, Apa Nasihat Anda Untuknya?

Jawaban:

Saya anjurkan kepada orang itu agar dia mencari pekerjaan lain yang di dalamnya tidak ada musuh-musuh Allah dan Rasul-Nya, serta tidak ada orang-orang yang tunduk kepada selain Islam. Jika mudah baginya mencari pekerjaan itu, itulah yang diharapkan, tetapi jika tidak mudah mencarinya maka tidak berdosa baginya tetap bekerja dengannya karena dia mengerjakan pekerjaannya sendiri, tetapi dengan syarat jangan sampai di dalam hatinya ada rasa cinta kepada mereka dan menjadikan mereka sebagai wali. Dia juga tidak boleh menerapkan apa yang ditetapkan syarat keapdanya, seperti mengucapkan salam dan menjawab salam. Begitu pula tidak boleh baginya, menghadiri dan merawat jenazahnya, tidak mengikuti perayaan hari rayanya, tidak mengucapkan selamat hari raya kepadany adan tetap berusaha untuk mengajaknya agar masuk Islam.

Sumber: Syaikh Muhammad bin Shaleh Al-Utsaimin, Fatawa arkaanil Islam atau Tuntunan Tanya Jawab Akidah, Shalat, Zakat, Puasa, dan Haji, terj. Munirul Abidin, M.Ag. (Darul Falah 1426 H.), hlm. 197.