Dalam Kewajiban Menyerahkan Seperlima

Judul Artikel Penulis Hits
Larangan Memanfaatkan Sesuatu dari Harta Ghanimah Sebelum Dibagikan Syaikh Salim bin 'Ied al-Hilali 2397
Larangan Berkhianat dalam Urusan Rampasan Perang Syaikh Salim bin 'Ied al-Hilali 3072
Larangan Mengambil Ghanimah Bagi Imam Kecuali Seperlima Syaikh Salim bin 'Ied al-Hilali 2114