Benarkah Bid’ah itu Ada Dua, Bid’ah Dhalalah dan Bid’ah Hasanah?

Tanya jawab ini disampaikan di masjid Al-Islam (Islamic Center Al-Islam, Bekasi) pada kajian bersama Ust. Farid Achmad Okbah.

Pertanyaan:

Benarkah bid’ah itu ada dua, bid’ah dhalalah dan bid’ah hasanah?

Jawaban:

 

| download