Benarkah Perkataan Bahwa Pendapat Ulama Ahli Tsugur Lebih Diutamakan?

Tanya jawab ini disampaikan di masjid Al-Islam (Islamic Center Al-Islam, Bekasi) pada kajian bersama Ust. Farid Achmad Okbah.

Pertanyaan:

Benarkah perkataan apabila terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama, maka ambillah pendapat ulama ahlu tsugur?

Jawaban:

 

| download