Apa Tindakan Kita dalam Menghadapi Propaganda JIL?

Tanya jawab ini disampaikan di masjid Al-Islam (Islamic Center Al-Islam, Bekasi) pada kajian bersama Ust. Farid Achmad Okbah.

Pertanyaan:

Apa tindakan kita dalam menghadapi propaganda JIL?

Jawaban:

 

| download