Bolehkan Menerima Hadiah dari Orang yang Bekerja dengan Pekerjaan Haram?

Tanya jawab ini disampaikan di masjid Al-Islam (Islamic Center Al-Islam, Bekasi) pada kajian bersama Ust. Farid Achmad Okbah.

Pertanyaan:

Bolehkan menerima hadiah dari orang yang bekerja dengan pekerjaan haram?

Jawaban:

 

| download