Apakah Benar Kebanyakan Penghuni Neraka Wanita?

Aqidah2

Jawaban:

Itu benar, karena Rasulullah saw. bersabda kepada mereka, “Wahai kaum wanita! Bersedekahlah kamu dan perbanyaklah beristigfar yaitu memohon ampun. Karena, aku melihat kaum wanitalah yang lebih banyak menjadi penghuni neraka. ‘Seorang wanita yang cukup pintar di anatara mereka bertanya, ‘Wahai Rasulullah, kenapa kami kaum wanita yang lebih banyak menjadi penhuni neraka?’ Rasulullah saw bersabda, ‘Kamu banyak mengutuk dan mengingkari suami. Aku tidak melihat mereka yang kekurangan akal dan agama yang lebih menguasai pemilik akal, daripada golongan kamu.’Wanita itu bertanya lagi, ‘Wahai rasulullah! Apakah maksud kekurangan akal dan agama itu?’ Rasulullah saw bersabda,’Maksud kekurangan akal ialah kesaksian dua orang wanita sama dengan kesaksian seorang lelaki. Inilah yang dikatakan kekurangan akal. Begitu juga wanita tidak mengerjakan sembahyang pada malam-malam yang dilaluinya kemudian berbuka pada bulan ramadhan karena haid. Maka inilah yang dikatakan kekurangan agama’.”(Diriwayatkan Al-Bukhori) Ditakhrij oleh Al-Bukhori dalam kitab Al-Haid, bab “Tarku Al-Haid Ash-Shaum”, [304], dan Muslim kitab Al-Iman, bab “Bayanu Naqshi Al-Iman Binaqshi Ath-Tha’aat”, [79].

Berdasarkan hadits di atas nabi saw menjelaskan bahwa yang menyebabkan mereka banyak menjadi penghuni neraka adalah karena mereka banyak mencela, banyak melaknat, banyak menghina, dan banyak mengingkari suami. Itulah yang menyebabkan mereka lebih banyak masuk neraka.

Sumber: Syaikh Muhammad bin Shaleh Al-Utsaimin, Fatawa arkaanil Islam atau Tuntunan Tanya Jawab Akidah, Shalat, Zakat, Puasa, dan Haji, terj. Munirul Abidin, M.Ag. (Darul Falah 1426 H.), hlm. 120-121.