Bolehkan Mengeluarkan Zakat untuk Orang yang di Luar Kota?

Seseorang tinggal di Mekah dan keluarganya tinggal di Riyadh, bolehkah jika orang yang tinggal di Mekah itu mengeluarkan zakat fitrah untuk keluarganya yang ada di Riyadh?

Jawaban:

Boleh seseorang mengeluarkan zakat fitrah untuk keluarganya yang tidak tinggal bersamanya dalam satu negera. Jika dia tinggal di Mekah dan keluarganya di Riyadh, maka dia boleh membayarkan zakat fitrah mereka di Mekah. Tetapi sebaiknya seseorang membayarkan zakat fitrahnya di tempat di mana dia tinggal ketika waktu pembayaran zakat tiba. Ketika waktu pembayaran tiba seseorang berada di Makkah, maka sebaiknya dia membayarkan zakatnya di Mekkah, dan ketika dia di Riyadh, maka sebaikya dia membayarkan zakatnya di Riyadh. Orang-orang yagn tinggal di Riyadh sebaiknya membayarkan zakatnya di Riyadh dan orang-orang yan tinggal di Makkah, sebaiknya emmbayarkan zakatnay di Mekah. Karean zakat ftirah mengikuti kepada badan.

Sumber: Syaikh Muhammad bin Shaleh Al-Utsaimin, Fatawa Arkaanil Islam atau Tuntunan Tanya Jawab Akidah, Shalat, Zakat, Puasa, dan Haji, terj. Munirul Abidin, M.Ag. (Darul Falah 1426 H.), hlm. 461.