Larangan Makan Sambil Telungkup

Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar r.a, ia berkata, “Rasulullah saw. melarang seseorang makan sambil telungkup,” (Hasan lighairihi, HR Abu Dawud [3774] dan Ibnu Majah [3770]).

Diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib r.a, ia berkata, “Rasulullah saw. melarangku dari dua jenis shalat, dua jenis bacaan, dua jenis cara makan dan dua jenis cara berpakaian. Beliau melarangku shalat sesudah shubuh hingga matahari meninggi dan shalat sesudah ashar hingga matahari tenggelama. Beliau melarangku makan sambi telungkup. Beliau melarangku memakai pakaian dengan satu kain kemudian melipat salah satu ujungnya ke atas pundak sehingga kemaluannya terlihat. Dan melarangku berselimut dengan satu helai kain tanpa ada sesuatu yang menutupi kemaluanku,” (Hasan lighairihi, HR al-Hakim [IV/119]).

Kandungan Bab:

Tidak boleh makan sambil telungkup.

Sumber: Diadaptasi dari Syaikh Salim bin ‘Ied al-Hilali, Al-Manaahisy Syar’iyyah fii Shahiihis Sunnah an-Nabawiyyah, atau Ensiklopedi Larangan menurut Al-Qur’an dan As-Sunnah, terj. Abu Ihsan al-Atsari (Pustaka Imam Syafi’i, 2006), hlm. 3/110-110.