Apa Hubungan Ethunasia dengan Hukuman Mati?

Tanya jawab ini disampaikan di masjid Al-Islam (Islamic Center Al-Islam, Bekasi) pada kajian bersama Ust. Farid Achmad Okbah.

Pertanyaan:

Apa hubungan antara ethunasia dengan hukuman mati??

Jawaban:

 

| download