Apakah Pertanyaan Bi Abi dan Umi itu Syirik?

Tanya jawab ini disampaikan di masjid Al-Islam (Islamic Center Al-Islam, Bekasi) pada kajian bersama Ust. Farid Achmad Okbah.

Pertanyaan:

Apakah Pertanyaan Bi Abi dan Umi itu Syirik?

Jawaban:

 

| download