Amalan Apa yang Paling Utama

Tanya jawab ini disampaikan di masjid Al-Islam (Islamic Center Al-Islam, Bekasi) pada kajian bersama Ust. Farid Achmad Okbah.

Pertanyaan:

Amalan apa yang paling utama?

Jawaban:

| download