Kaum Musyrikin Dilarang Masuk ke Masjidil Haram

Allah SWT berfirman,

Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a, ia berkata, “Abu Bakar mengutusku pada musim haji yang beliau ditunjuk oleh Rasulullah saw. sebagai amirnya sebelum haji wada’ bersama beberapa orang lainnya agar menyerukan kepada manusia pada hari Idul Adhha, ‘Kaum musyrikin dilarang mengerjakan haji setelah tahun ini dan dilarang thawaf di Masjidil Haram telanjang bulat