Haram Mengadakan Safar selain ke Tiga Masjid dan Sikap Ibnu Taimiyah dalam Hal Ini

Diriwayatkan dari Abu Sa

Diriwayatkan dari Bashrah bin Abi Bashrah r.a, ia berkata,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *