Larangan Keras Meludah di Kiblat Masjid

Diriwayatkan dari Hudzaifah r.a, ia berkata, Rasulullah saw. bersabda,

Diriwayatkan dari