Haram Hukumnya Keluar Dari Masjid Tanpa Alasan Setelah Adzan Dikumandangkan

Diriwayatkan dari Abusy Sya’tsa’, ia berkata, “Suatu hari kami duduk-duduk di masjid bersama Abu Hurairah r.a. Lalu muadzin mengumandangkan adzan. Seorang lelaki bangkit dan keluar dari masjid. Abu Hurairah mengamatinya hingga lelaki itu keluar dari masjid. Kemudian beliau berkata, ‘Adapun lelaki itu, ia telah mendurhakai Abul Qasim saw

Imam Ahmad menambahkan, “Kemudian beliau berkata, ‘Rasulullah saw. telah menyuruh kami, beliau berkata, ‘Apabila kalian berada dalam masjid lalu dikumandangkan seruan adzan, maka janganlah kalian keluar hingga mengerjakan shalat