Hukum Mengerjakan Shalat Ketika Makanan Sudah Dihidangkan Sedang Iqamat Sudah Dikumandangkan

Diriwayatkan dari Anas bin Malik r.a, dari Rasulullah saw. beliau bersabda, “Apabila makan malam telah dihidangkan sementara iqamat dikumandangkan, maka dahulukanlah makan malam,” (HR Bukhari [672] dan Muslim [557]).

Diriwayatkan Ibnu