Poin-Poin Yang Ada Dalam Mushaf Fathimah

Oleh: Muh. Istiqamah

LPPI Makassar

Dalam salah satu artikel ABNA.CO terdapat pembahasan mengenai Mushaf Fathimah. Pada awalnya artikel tersebut ingin membantah orang-orang yang menuduh Syiah punya kitab suci selain Al-Qur’an. Namun setelah membaca pembahasan tersebut, kami semakin yakin bahwa Syiah percaya pada wahyu yang tidak terputus sepeninggal Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam yang dengannya mereka jadikan pedoman dan sedang ditunggu-tunggu kedatangannya di tangan Imam Mahdi mereka. (silakan buka pada link ini: http://abna.ir/data.asp?lang=12&id=371764)

“Abu Basyir berkata, “Aku berada di sisi Imam Shadiq as dan aku berkata, ‘Apamushaf Fathimah itu?’ Beliau menjawab, ‘Mushaf yang tebalnya tiga kali al-Quran yang ada di tanganmu. Namun, demi Allah! Tidak satu kata pun dari al-Quran ada di dalamnya.” Bunyi salah satu paragraf dalam artikel tersebut.
Artikel yang berjudul “Mengenal Mushaf Sayidah Fathimah Az-Zahra as” itu menuliskan poin-poin kandungan yang ada dalam mushaf Fathimah berikut ini,

Poin-poin yang ada dalam mushaf Fathimah as

Abu Bashir bertanya kepada Imam Muhammad Baqir as mengenai poin-poin yang ada dalam mushaf Fathimah.
Imam menjelaskan kandungannya:

1. Tentang berita sekarang dan kabar yang akan datang sampai Hari Kiamat.
2. Tentang berita langit dan nama-nama malaikat langit.
3. Jumlah dan nama orang-orang yang diciptakan Allah Swt.
4. Nama-nama utusan Allah dan nama-nama orang yang mendustakan Allah.
5. Nama-nama seluruh orang Mukmin dan Kafir dari awal sampai akhir penciptaan.
6. Nama-nama kota dari barat sampai timur dunia.
7. Jumlah orang-orang Mukmin dan Kafir setiap kota.
8. Ciri-ciri orang-orang pendusta.
9. Ciri-ciri umat terdahulu dan sejarah kehidupan mereka.
10. Jumlah orang-orang zalim yang berkuasa dan masa kekuasaannya.
11. Nama-nama pemimpin dan sifat-sifat mereka, satu persatu yang berkuasa di bumi, dan keterangan pembesar-pembesar mereka, serta siapa saja yang akan muncul di masa yang akan datang.
12. Ciri-ciri penghuni surga dan jumlah orang yang akan masuk surga.
13. Ciri-ciri penghuni neraka dan nama-nama mereka.
14. Pengetahuan al-Quran, Taurat, Injil, Zabur sebagaimana yang diturunkan danjumlah pohon-pohon di seluruh daerah.

Mushaf Fathimah ada di tangan Imam Maksum as dan silih berganti sampai sekarang ada di tangan Imam Mahdi af.

Di bawah artikel tersebut ada seorang pembaca yang berkomentar, “Sangat lucu… ada kitab setebal 3 kali Al Qur`an yng didalamnya termuat nama nama manusia yg diciptakan Allah..??? berapa triliun manusia dari jaman Nabi Adam samapai akhir jaman???? belum lagi masalah lainnya???? kitab Syetan laknatulloh!!”

Begitulah keyakinan Syiah tentang mushaf Fathimah. (Islampos.com)