Mufti Saudi dan Mesir: Pergi ke Negara Wabah Haram

ImageAlislamu.com

Anggota Lembaga Pembahasan Islam Al-Azhar Doktor Ra’fat Utsman mengatakan, “Jika di sebuah negara tersebar wabah, syariat melarang seseorang masuk ke negara itu.”