Ada Tiga Golongan Yang Pelakunya Bisa Kekal Dineraka

  1. Orang-orang kafir (yang tidak beriman kepada Allah) dalil begitu banyak dalam al Qur’an, salah satunya firman Allah ta’ala

“Orang-orang kafir dibawa ke neraka Jahannam berombong-rombongan. Sehingga apabila mereka sampai ke neraka itu dibukakanlah pintu-pintunya dan berkatalah kepada mereka penjaga-penjaganya: “Apakah belum pernah datang kepadamu rasul-rasul di antaramu yang membacakan kepadamu ayat-ayat Tuhanmu dan memperingatkan kepadamu akan pertemuan dengan hari ini?” Mereka menjawab: “Benar (telah datang)”. Tetapi telah pasti berlaku ketetapan azab terhadap orang-orang yang kafir.Dikatakan (kepada mereka): “Masukilah pintu-pintu neraka Jahannam itu, sedang kamu kekal di dalamnya”. Maka neraka Jahannam itulah seburuk-buruk tempat bagi orang-orang yang menyombongkan diri” (QS.  Az-Zumar 71-72)

  1. Orang-orang munafik (yang menampakkan keislaman, sedangkan hatinya benci islam serta memusuhi islam serta kaum muslimin) Nifaq aqidatan, Allah berfirman

“Sesungguhnya orang-orang munafik itu (ditempatkan) pada tingkatan yang paling bawah dari neraka. Dan kamu sekali-kali tidak akan mendapat seorang penolongpun bagi mereka. (QS. An Nisa’ ; 145)

  1. Membunuh seorang mukmin dengan sengaja.

Allah berfirman “Dan barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah jahannam, ia kekal di dalamnya dan Allah murka kepadanya, dan mengutukinyaserta menyediakan azab yang besar baginya”. (QS. An Nisa : 93).

Adapun pelaku dosa besar seperti berzina namun masih ada iman dalam hatinya dan tidak melakukan pembatal keislaman jika tidak bertaubat kepada Allah ta’ala, hisab mereka tergantung kepada Allah ta’ala, jika bisa jadi Allah mengampuni mereka bisa jadi Allah mengadzab dahulu mereka kemudian Allah masukkan kedalam surga, sebagaimana hadits tentang Al jahanamiyun (mantan –mantan penghuni neraka)

“Dari Abu Sa’id al-Khudry r.a.bahwa Nabi Saw besabda: “Jika  ahli surga masuk surga dan ahli neraka masuk neraka lalu Allah berfirman: “Barang siapa dalam hatinya terdapat  “ iman” walaupun hanya sebesar satu biji benih sawi maka keluarkanlah” lalu mereka keluar dari neraka dan benar-benar mereka sudah terbakar berubah menjadi arang, kemudian  mereka diceburkan ke sungai “Hayat” terus mereka tumbuh seperti tumbuhnya biji-bijian yang terbawa oleh  sungai atau ujung bah dan Nabi Saw bersabda: “Tahukah kalian biji itu tumbuh kuning melingkar” (HR Bukhari no.6075)

Berusahalah menjauhi setiap dosa, baik yang besar maupun yang kecil, kemudian mari senantiasa kita beristighfar dan bertaubat kepada-Nya, sungguh jasad dan ruh ini tak akan sanggup dan pasti hancur dengan siksa-Nya jika bukan karena rahmat dan pengampunan-Nya. Wallahu a’lam bis Shawwab.