PESANTREN TINGGI AL-ISLAM

ImageLatar Belakang:

Didirikan dalam rangka mendidik mahasantri agar memahami fiqhul waqi (fiqih realitas) dan fiqhud dalil (fiqih dalil, hujjah) secara bersamaan. Dengan demikian, diharapkan setelah lulus dari pendidikan ini mereka dapat menjalankan misi dakwah dengan baik di tengah masyarakat.

Lama Pendidikan:

Masa pendidikan selama 2 tahun ( 4 semester). Semester I untuk pembelajaran mata kuliah dasar Islam, semester II, III, dan IV untuk pendalaman.

Kurikulum:

Semester I

Mata Kuliah Buku Pegangan
Aqidah Kitabut Tauhid, Aqidah Wasithiyah
Ulumul Qur’an Mabahits fi Ulumil Qur’an, Manna’ Qattan
Ulumul Hadits Taisir Musthalahul Hadits, Ushulut Takhrij
Ushul Fiqh Ushul Fiqh, Muhammad bin Abdul Wahab Khalaf
Tarikh Tasyri’ Tarikh Tasyri’, Manna’ Qattan
Sirah Nabawiyah Sirah Nabawiyah, Sofiyurrahman Al-Mubarakfuri

Semester II, III, dan IV :

Pendalaman dalam 4 bidang:
1. Ulumul Qur