Kajian Audio

Kajian Akidah

Bersama Ustadz Farid Achmad Okbah M.A

membahas tentang Iyyaka Na’budu wa Iyyaka Nasta’in

Kajian Fikih

Bersama Ustadz DR. Ahmad Zain An-Najah, M.A.

membahas kitab Bulughul Maram

Kajian Hadits

Bersama Ustadz Ahmad Rofi’i, Lc

membahas kitab Bahjatu Qulubil Abrar wa-Qurratu Ayunil Ahyar

Kajian Tematik

Bersama para asatidz

membahas berbagai macam masalah