Larangan Belebih-Lebihan dalam Ibadah

Diriwayatkan dari Anas bin Malik r.a, ia menceritakan bahwa ketika Rasulullah saw. masuk ke dalam masjid, beliau melihat tali terbentang di antara dua tiang. Beliau bertanya,

Kandungan Bab: 

  1. Makruh hukumnya shalat malam semalam suntuk, karena akan membuatnya letih dan kadangkala akan mengganggu shalat Shubuh. 
  2. Berlebih-lebihan dalam ibadah dapat menimbulkan kebosanan sehingga ia berhenti berhenti beribadah mendekatkan diri kepada Allah. 
  3. Barangsiapa membiasakan diri shalat malam semalam suntuk dan mendekatkan diri kepada Allah dengan meninggalkan tidur malam, maka ia telah melakukan bid