Larangan Bagi Budak Melarikan Diri dari Tuannya

Diriwayatkan dari Jabir bin

Kandungan Bab: 

Imam an-Nawawi berkata dalam Syarah Shahiih Muslim (II/58):