Larangan Buang Air Kecil Dalam Tempat Mandi

Dari Abdullah bin al-Mughaffal, ia berkata,

Dalam riwayat lain disebutkan,