Hadits Ke-2 tentang Menolak Perkara-Perkara Bid’ah dan Perkara-Perkara yang Baru di dalam Islam

Pembahasan hadits ke-2, yaitu tentang “Menolak Perkara-Perkara Bid’ah dan Perkara-Perkara yang Baru di dalam Islam”. Kajian Hadits bersama Ust. Ahmad Rofi’i, Lc ini membahas kitab yang ditulis oleh imam besar, yaitu Syaikh Abdurrahman bin Nasyir As-Sa’di yang berjudul Bahjatu Qulubil Abrar wa-Qurratu Ayunil Ahyar fii Syarhi Jawami’il Akbar (Berserinya Hati Orang yang Beruntung dan Kerinduan Orang-Orang yang Shaleh Merupakan Penjelas terhadap Hadits-Hadits, Berita-Berita yang Simpel dari Rasulullah saw).

| download