Larangan Banyak Berbicara

Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a, ia berkata, “Aku mendengar Rasulullah saw. bersabda, ‘Sesungguhnya seorang hamba mengucapkan satu ucapan yang tidak jelas baginya manfaatnya lantas karena ucapannya itu ia tersungkur ke dalam api neraka sejauh jarak antara timur dan barat’,” (HR Bukhari [6477] dan Muslim [2988]).

Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a, dari Rasulullah saw. bersabda, “Sesungguhnya seorang hamba mengucapkan suatu kalimat yang diridhai Allah tanpa memperdulikannya sehingga dengan kalimat itu menyebkan derajatnya naik. Dan sesungguhnya seorang hamba mengucapkan suatu kalimat yang mendatangkan kemurkaan Allah tanpa mempedulikannya sehingga dengan kalimat itu ia tersungkur ke dalam api neraka,” (HR Bukhari [6478]).

Diriwayatkan dari Bilal bin Harits r.a, bahwa Rasulullah saw. bersabda, “Sesungguhnya seseorang yang mengucapkan satu kalimat yang mendatangkan keridhaan Allah, ia tidak menyangka bahwa kalimat itu akan berpengaruh sampai sejauh itu, maka Allah akan menuliskan baginya keridhaan-Nya sampai hari ia bertemua dengan-Nya. Sesungguhnya seseorang mengucapkan satu kalimat yang mendatangkan kemurkaan Allah, ia tidak menyangka bahwa kalimat itu akan berpengaruh sampai sejauh itu, maka Allah menulis atasnya sampai hari ia ia bertemu dengan-Nya,” (Shahih, HR at-Tirmidzi [2319] dan Ibnu Majah [3969]).

Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a, dia berkata, “Rasulullah saw. bersabda, ‘Allah SWT meridhai bagi kalian tiga perkara dan membenci dari kalian tiga perkara: Dia ridha kalian menyembahnya dan tidak menyekutukannya dengan sesuatupun, berpegang kepada tali Allah dan tidak berpecah belah. Dan dia membenci dari kalian tiga perkara: perkataan ‘katanya dan katanya’, banyak bertanya dan menyia-nyiakan harta’,” (HR Muslim [1715]).

Diriwayatkan dari al-Mughirah r.a bin Syu’bah r.a, dari Nabi saw. beliau bersabda, “Sesungguhnya Allah Ta’ala mengharamkan atas kalian durhaka kepada ibu, kikir namun banyak meminta, serta mengubur anak perempuan hidup-hidup. Dan membenci dari kalian perkataan ‘katanya dan katanya’, banyak bertanya dan menyia-nyiakan harta.”

Kandungan Bab:

  1. Celaan keras banyak berbicara dalam perkara yang tidak mendatangkan kebaikan dan dapat menyeret kepada ‘katanya dan katanya’ yang menyebabkan ia banyak berbuat salah hingga mengundang kemarah Allah Ta’ala.
  2. Selayaknya bagi seorang muslim untuk menjaga ucapannya dan menahan lisannya. Karena akibat lisan dapat menyeret manusia tersungkur wajahnya ke dalam neraka jahannam.
  3. Jika tidak jelas bagi seseorang baik buruknya seseorang suatu pembicaraan maka hendaknya ia menahan diri darinya.
  4. Selayaknya bagi seseorang yang hendak berbicara agar memperhatikan apa yang akan ia katakan sebelum ia mengucapkannya. Jika jelas kebaikannya hendaknya ia berbicara dan jia tidak hendaknya ia diam.

Sumber: Diadaptasi dari Syaikh Salim bin ‘Ied al-Hilali, Al-Manaahisy Syar’iyyah fii Shahiihis Sunnah an-Nabawiyyah, atau Ensiklopedi Larangan menurut Al-Qur’an dan As-Sunnah, terj. Abu Ihsan al-Atsari (Pustaka Imam Syafi’i, 2006), hlm. 3/393-395.

Baca Juga