Fatwa tentang Zakat

Judul Artikel Penulis Hits
Hukum Mengalokasikan Zakat Ke Daerah Lain Syaikh Abdullah bin Abdurrahman Al-Jibrin 99
Bolehkah Beberapa Orang Menggabungkan Hewan Ternak Mereka Karena Takut Zakat? Syaikh Ibnu Baz 104
Hukum Meninggalkan Zakat Syaikh Ibnu Baz 101
Hukum Orang Miskin Ambil Harta Orang Kaya untuk Dibagikan? Syaikh Muhammad bin Shaleh Al-Utsaimin 3059
Bolehkah seorang wanita bersedekah dari harta suaminya untuk dirinya sendiri? Syaikh Muhammad bin Shaleh Al-Utsaimin 2822
Apakah Shadaqah Jariyah Itu? Syaikh Muhammad bin Shaleh Al-Utsaimin 4779
Apakah Zakat dan Sedekah Khusus Dikeluarkan pada Bulan Ramadhan? Syaikh Muhammad bin Shaleh Al-Utsaimin 3615
Bagaimana Hukumnya Membayarkan Zakat kepada Sanak Kerabat? Syaikh Muhammad bin Shaleh Al-Utsaimin 3132
Bolehkan Uang Zakat Digunakan untuk Membangun Masjid? Syaikh Muhammad bin Shaleh Al-Utsaimin 2600
Bolehkah Kita Membayarkan Zakat kepada Para Mujahidin? Syaikh Muhammad bin Shaleh Al-Utsaimin 2204
Bagaimana Hukumnya Memberi Zakat kepada Penuntut Ilmu? Syaikh Muhammad bin Shaleh Al-Utsaimin 2634
Apakah Orang yang Lemah Imannya Perlu Diberi Zakat ? Syaikh Muhammad bin Shaleh Al-Utsaimin 2315
Apakah Orang yang Mengantarkan Zakat termasuk Pengurus Zakat yang Berhak Mendapatkan Zakat? Syaikh Muhammad bin Shaleh Al-Utsaimin 2425
Apakah Setiap Orang Yang Menengadahkan Tangannya Untuk Meminta Zakat Berhak Untuk Diberi? Syaikh Muhammad bin Shaleh Al-Utsaimin 2140
Mana yang Lebih Baik Zakat kepada Orang yang Berhutang atau Zakat kepada Orang yang Menghutangi? Syaikh Muhammad bin Shaleh Al-Utsaimin 2285
Bolehkan Mengeluarkan Zakat untuk Orang yang di Luar Kota? Syaikh Muhammad bin Shaleh Al-Utsaimin 2520
Bagaimana Hukumnya Memindahkan Zakat dari Tempat yang Diwajibkan ke Tempat Lain? Syaikh Muhammad bin Shaleh Al-Utsaimin 2006
Jika Seseorang Memberikan Zakat, Haruskan Dia memberitahu kepada Penerimanya bahwa itu Zakat? Syaikh Muhammad bin Shaleh Al-Utsaimin 2391
Bolehkah Menunaikan Zakat Fitrah dengan Beras? Syaikh Muhammad bin Shaleh Al-Utsaimin 2177
Apakah Mobil Pribadi Wajib Dizakati? Syaikh Muhammad bin Shaleh Al-Utsaimin 2776
Seseorang Memegang Sepertiga Harta Anak Yatim dan Uang Milik Anak Yatim, Apakah Dia Wajib Mengeluark Syaikh Muhammad bin Shaleh Al-Utsaimin 2160
Bolehkah Menunaikan Zakat Fitrah dengan Beras? Syaikh Muhammad bin Shaleh Al-Utsaimin 2571
Bolehkah Menambah Zakat Fitrah dengan Niat Shadaqah? Syaikh Muhammad bin Shaleh Al-Utsaimin 2130
Bagaimana Hukumnya Mengeluarkan Zakat Fitrah Pada Sepuluh Hari Terakhir Bulan Ramadhan? Syaikh Muhammad bin Shaleh Al-Utsaimin 2180
Membeli Tanah untuk Tempat Tinggal dan Setelah itu Berniat Menjualnya Syaikh Muhammad bin Shaleh Al-Utsaimin 2201
Bagaimana Hukumnya Menzakati Rumah yang Disewakan? Syaikh Muhammad bin Shaleh Al-Utsaimin 1946
Apakah Mobil Untuk Persewaan dan Mobil Pribadi Wajib Dizakati? Syaikh Muhammad bin Shaleh Al-Utsaimin 2303
Bagaimana Hukumnya Mengeluarkan Zakat untuk Pembangunan Masjid? Siapa yang Disebut Orang Fakir Itu? Syaikh Muhammad bin Shaleh Al-Utsaimin 2196
Jika Ada Emas yang Bercampur dengan Intan dan Sebagainya Bagaimana Cara Menentukan Zakatnya? Syaikh Muhammad bin Shaleh Al-Utsaimin 1925
Bolehkah Seseorang Membayar Zakat dengan Baju dan Sebagainya Sebagai Ganti dari Zakat Malnya? Syaikh Muhammad bin Shaleh Al-Utsaimin 2319
Apa Hukum Menerima Zakat dan Menghadiahkannya Kembali kepada Pemberinya Syaikh Muhammad bin Shaleh Al-Utsaimin 1942
Apakah Perhiasan yang Bila Jumlahnya Digabung Mencapai Nishab Wajib Dizakati? Syaikh Muhammad bin Shaleh Al-Utsaimin 1946
Berapa Nisab Emas dan Perak? Berapa Ukuran Satu Sha’nya Nabi bila Dibandingkan dengan Kilo? Syaikh Muhammad bin Shaleh Al-Utsaimin 3975
Membeli Rumah di Dalamnya Terdapat Pohon yang Berbuah, Apakah Harus Dikeluarkan Zakatnya Syaikh Muhammad bin Shaleh Al-Utsaimin 1925
Apakah Binatang Ternak yang Dipelihara Selama Setengah Tahun Harus Dikeluarkan Zakatnya? Syaikh Muhammad bin Shaleh Al-Utsaimin 2070
Ada Orang tidak Mengeluarkan Zakat selama Empat Tahun, Apa yang Harus Dilakukannya? Syaikh Muhammad bin Shaleh Al-Utsaimin 2030
Sahkah Hukumnya Sedekah Orang yang Sedang Berhutang? Syaikh Muhammad bin Shaleh Al-Utsaimin 4435
Bagaimana Hukumnya Menzakati Harta yang Dihutang Orang Lain? Syaikh Muhammad bin Shaleh Al-Utsaimin 1897
Apakah Harta Anak Kecil dan Orang Gila Wajib Dizakati? Syaikh Muhammad bin Shaleh Al-Utsaimin 2753
Bagaimana Cara Mengeluarkan Zakat Gaji Bulanan? Syaikh Muhammad bin Shaleh Al-Utsaimin 4896
Apakah Syarat Wajib Zakat Itu? Syaikh Muhammad bin Shaleh Al-Utsaimin 4653