Fatwa tentang Zakat

Judul Artikel Penulis Hits
Hukum Mengalokasikan Zakat Ke Daerah Lain Syaikh Abdullah bin Abdurrahman Al-Jibrin 36
Bolehkah Beberapa Orang Menggabungkan Hewan Ternak Mereka Karena Takut Zakat? Syaikh Ibnu Baz 94
Hukum Meninggalkan Zakat Syaikh Ibnu Baz 91
Hukum Orang Miskin Ambil Harta Orang Kaya untuk Dibagikan? Syaikh Muhammad bin Shaleh Al-Utsaimin 3012
Bolehkah seorang wanita bersedekah dari harta suaminya untuk dirinya sendiri? Syaikh Muhammad bin Shaleh Al-Utsaimin 2811
Apakah Shadaqah Jariyah Itu? Syaikh Muhammad bin Shaleh Al-Utsaimin 4770
Apakah Zakat dan Sedekah Khusus Dikeluarkan pada Bulan Ramadhan? Syaikh Muhammad bin Shaleh Al-Utsaimin 3605
Bagaimana Hukumnya Membayarkan Zakat kepada Sanak Kerabat? Syaikh Muhammad bin Shaleh Al-Utsaimin 3126
Bolehkan Uang Zakat Digunakan untuk Membangun Masjid? Syaikh Muhammad bin Shaleh Al-Utsaimin 2591
Bolehkah Kita Membayarkan Zakat kepada Para Mujahidin? Syaikh Muhammad bin Shaleh Al-Utsaimin 2197
Bagaimana Hukumnya Memberi Zakat kepada Penuntut Ilmu? Syaikh Muhammad bin Shaleh Al-Utsaimin 2624
Apakah Orang yang Lemah Imannya Perlu Diberi Zakat ? Syaikh Muhammad bin Shaleh Al-Utsaimin 2310
Apakah Orang yang Mengantarkan Zakat termasuk Pengurus Zakat yang Berhak Mendapatkan Zakat? Syaikh Muhammad bin Shaleh Al-Utsaimin 2417
Apakah Setiap Orang Yang Menengadahkan Tangannya Untuk Meminta Zakat Berhak Untuk Diberi? Syaikh Muhammad bin Shaleh Al-Utsaimin 2132
Mana yang Lebih Baik Zakat kepada Orang yang Berhutang atau Zakat kepada Orang yang Menghutangi? Syaikh Muhammad bin Shaleh Al-Utsaimin 2277
Bolehkan Mengeluarkan Zakat untuk Orang yang di Luar Kota? Syaikh Muhammad bin Shaleh Al-Utsaimin 2505
Bagaimana Hukumnya Memindahkan Zakat dari Tempat yang Diwajibkan ke Tempat Lain? Syaikh Muhammad bin Shaleh Al-Utsaimin 2000
Jika Seseorang Memberikan Zakat, Haruskan Dia memberitahu kepada Penerimanya bahwa itu Zakat? Syaikh Muhammad bin Shaleh Al-Utsaimin 2375
Bolehkah Menunaikan Zakat Fitrah dengan Beras? Syaikh Muhammad bin Shaleh Al-Utsaimin 2172
Apakah Mobil Pribadi Wajib Dizakati? Syaikh Muhammad bin Shaleh Al-Utsaimin 2766
Seseorang Memegang Sepertiga Harta Anak Yatim dan Uang Milik Anak Yatim, Apakah Dia Wajib Mengeluark Syaikh Muhammad bin Shaleh Al-Utsaimin 2157
Bolehkah Menunaikan Zakat Fitrah dengan Beras? Syaikh Muhammad bin Shaleh Al-Utsaimin 2564
Bolehkah Menambah Zakat Fitrah dengan Niat Shadaqah? Syaikh Muhammad bin Shaleh Al-Utsaimin 2126
Bagaimana Hukumnya Mengeluarkan Zakat Fitrah Pada Sepuluh Hari Terakhir Bulan Ramadhan? Syaikh Muhammad bin Shaleh Al-Utsaimin 2171
Membeli Tanah untuk Tempat Tinggal dan Setelah itu Berniat Menjualnya Syaikh Muhammad bin Shaleh Al-Utsaimin 2197
Bagaimana Hukumnya Menzakati Rumah yang Disewakan? Syaikh Muhammad bin Shaleh Al-Utsaimin 1936
Apakah Mobil Untuk Persewaan dan Mobil Pribadi Wajib Dizakati? Syaikh Muhammad bin Shaleh Al-Utsaimin 2299
Bagaimana Hukumnya Mengeluarkan Zakat untuk Pembangunan Masjid? Siapa yang Disebut Orang Fakir Itu? Syaikh Muhammad bin Shaleh Al-Utsaimin 2192
Jika Ada Emas yang Bercampur dengan Intan dan Sebagainya Bagaimana Cara Menentukan Zakatnya? Syaikh Muhammad bin Shaleh Al-Utsaimin 1919
Bolehkah Seseorang Membayar Zakat dengan Baju dan Sebagainya Sebagai Ganti dari Zakat Malnya? Syaikh Muhammad bin Shaleh Al-Utsaimin 2313
Apa Hukum Menerima Zakat dan Menghadiahkannya Kembali kepada Pemberinya Syaikh Muhammad bin Shaleh Al-Utsaimin 1939
Apakah Perhiasan yang Bila Jumlahnya Digabung Mencapai Nishab Wajib Dizakati? Syaikh Muhammad bin Shaleh Al-Utsaimin 1943
Berapa Nisab Emas dan Perak? Berapa Ukuran Satu Sha’nya Nabi bila Dibandingkan dengan Kilo? Syaikh Muhammad bin Shaleh Al-Utsaimin 3970
Membeli Rumah di Dalamnya Terdapat Pohon yang Berbuah, Apakah Harus Dikeluarkan Zakatnya Syaikh Muhammad bin Shaleh Al-Utsaimin 1921
Apakah Binatang Ternak yang Dipelihara Selama Setengah Tahun Harus Dikeluarkan Zakatnya? Syaikh Muhammad bin Shaleh Al-Utsaimin 2067
Ada Orang tidak Mengeluarkan Zakat selama Empat Tahun, Apa yang Harus Dilakukannya? Syaikh Muhammad bin Shaleh Al-Utsaimin 2025
Sahkah Hukumnya Sedekah Orang yang Sedang Berhutang? Syaikh Muhammad bin Shaleh Al-Utsaimin 4431
Bagaimana Hukumnya Menzakati Harta yang Dihutang Orang Lain? Syaikh Muhammad bin Shaleh Al-Utsaimin 1882
Apakah Harta Anak Kecil dan Orang Gila Wajib Dizakati? Syaikh Muhammad bin Shaleh Al-Utsaimin 2745
Bagaimana Cara Mengeluarkan Zakat Gaji Bulanan? Syaikh Muhammad bin Shaleh Al-Utsaimin 4888
Apakah Syarat Wajib Zakat Itu? Syaikh Muhammad bin Shaleh Al-Utsaimin 4647