Fatwa tentang Zakat

Judul Artikel Penulis Hits
Hukum Mengalokasikan Zakat Ke Daerah Lain Syaikh Abdullah bin Abdurrahman Al-Jibrin 114
Bolehkah Beberapa Orang Menggabungkan Hewan Ternak Mereka Karena Takut Zakat? Syaikh Ibnu Baz 120
Hukum Meninggalkan Zakat Syaikh Ibnu Baz 116
Hukum Orang Miskin Ambil Harta Orang Kaya untuk Dibagikan? Syaikh Muhammad bin Shaleh Al-Utsaimin 3109
Bolehkah seorang wanita bersedekah dari harta suaminya untuk dirinya sendiri? Syaikh Muhammad bin Shaleh Al-Utsaimin 2825
Apakah Shadaqah Jariyah Itu? Syaikh Muhammad bin Shaleh Al-Utsaimin 4784
Apakah Zakat dan Sedekah Khusus Dikeluarkan pada Bulan Ramadhan? Syaikh Muhammad bin Shaleh Al-Utsaimin 3624
Bagaimana Hukumnya Membayarkan Zakat kepada Sanak Kerabat? Syaikh Muhammad bin Shaleh Al-Utsaimin 3136
Bolehkan Uang Zakat Digunakan untuk Membangun Masjid? Syaikh Muhammad bin Shaleh Al-Utsaimin 2603
Bolehkah Kita Membayarkan Zakat kepada Para Mujahidin? Syaikh Muhammad bin Shaleh Al-Utsaimin 2215
Bagaimana Hukumnya Memberi Zakat kepada Penuntut Ilmu? Syaikh Muhammad bin Shaleh Al-Utsaimin 2638
Apakah Orang yang Lemah Imannya Perlu Diberi Zakat ? Syaikh Muhammad bin Shaleh Al-Utsaimin 2319
Apakah Orang yang Mengantarkan Zakat termasuk Pengurus Zakat yang Berhak Mendapatkan Zakat? Syaikh Muhammad bin Shaleh Al-Utsaimin 2429
Apakah Setiap Orang Yang Menengadahkan Tangannya Untuk Meminta Zakat Berhak Untuk Diberi? Syaikh Muhammad bin Shaleh Al-Utsaimin 2143
Mana yang Lebih Baik Zakat kepada Orang yang Berhutang atau Zakat kepada Orang yang Menghutangi? Syaikh Muhammad bin Shaleh Al-Utsaimin 2288
Bolehkan Mengeluarkan Zakat untuk Orang yang di Luar Kota? Syaikh Muhammad bin Shaleh Al-Utsaimin 2527
Bagaimana Hukumnya Memindahkan Zakat dari Tempat yang Diwajibkan ke Tempat Lain? Syaikh Muhammad bin Shaleh Al-Utsaimin 2012
Jika Seseorang Memberikan Zakat, Haruskan Dia memberitahu kepada Penerimanya bahwa itu Zakat? Syaikh Muhammad bin Shaleh Al-Utsaimin 2398
Bolehkah Menunaikan Zakat Fitrah dengan Beras? Syaikh Muhammad bin Shaleh Al-Utsaimin 2180
Apakah Mobil Pribadi Wajib Dizakati? Syaikh Muhammad bin Shaleh Al-Utsaimin 2784
Seseorang Memegang Sepertiga Harta Anak Yatim dan Uang Milik Anak Yatim, Apakah Dia Wajib Mengeluark Syaikh Muhammad bin Shaleh Al-Utsaimin 2162
Bolehkah Menunaikan Zakat Fitrah dengan Beras? Syaikh Muhammad bin Shaleh Al-Utsaimin 2576
Bolehkah Menambah Zakat Fitrah dengan Niat Shadaqah? Syaikh Muhammad bin Shaleh Al-Utsaimin 2132
Bagaimana Hukumnya Mengeluarkan Zakat Fitrah Pada Sepuluh Hari Terakhir Bulan Ramadhan? Syaikh Muhammad bin Shaleh Al-Utsaimin 2184
Membeli Tanah untuk Tempat Tinggal dan Setelah itu Berniat Menjualnya Syaikh Muhammad bin Shaleh Al-Utsaimin 2204
Bagaimana Hukumnya Menzakati Rumah yang Disewakan? Syaikh Muhammad bin Shaleh Al-Utsaimin 1951
Apakah Mobil Untuk Persewaan dan Mobil Pribadi Wajib Dizakati? Syaikh Muhammad bin Shaleh Al-Utsaimin 2307
Bagaimana Hukumnya Mengeluarkan Zakat untuk Pembangunan Masjid? Siapa yang Disebut Orang Fakir Itu? Syaikh Muhammad bin Shaleh Al-Utsaimin 2198
Jika Ada Emas yang Bercampur dengan Intan dan Sebagainya Bagaimana Cara Menentukan Zakatnya? Syaikh Muhammad bin Shaleh Al-Utsaimin 1928
Bolehkah Seseorang Membayar Zakat dengan Baju dan Sebagainya Sebagai Ganti dari Zakat Malnya? Syaikh Muhammad bin Shaleh Al-Utsaimin 2323
Apa Hukum Menerima Zakat dan Menghadiahkannya Kembali kepada Pemberinya Syaikh Muhammad bin Shaleh Al-Utsaimin 1947
Apakah Perhiasan yang Bila Jumlahnya Digabung Mencapai Nishab Wajib Dizakati? Syaikh Muhammad bin Shaleh Al-Utsaimin 1949
Berapa Nisab Emas dan Perak? Berapa Ukuran Satu Sha’nya Nabi bila Dibandingkan dengan Kilo? Syaikh Muhammad bin Shaleh Al-Utsaimin 3980
Membeli Rumah di Dalamnya Terdapat Pohon yang Berbuah, Apakah Harus Dikeluarkan Zakatnya Syaikh Muhammad bin Shaleh Al-Utsaimin 1928
Apakah Binatang Ternak yang Dipelihara Selama Setengah Tahun Harus Dikeluarkan Zakatnya? Syaikh Muhammad bin Shaleh Al-Utsaimin 2072
Ada Orang tidak Mengeluarkan Zakat selama Empat Tahun, Apa yang Harus Dilakukannya? Syaikh Muhammad bin Shaleh Al-Utsaimin 2032
Sahkah Hukumnya Sedekah Orang yang Sedang Berhutang? Syaikh Muhammad bin Shaleh Al-Utsaimin 4438
Bagaimana Hukumnya Menzakati Harta yang Dihutang Orang Lain? Syaikh Muhammad bin Shaleh Al-Utsaimin 1904
Apakah Harta Anak Kecil dan Orang Gila Wajib Dizakati? Syaikh Muhammad bin Shaleh Al-Utsaimin 2757
Bagaimana Cara Mengeluarkan Zakat Gaji Bulanan? Syaikh Muhammad bin Shaleh Al-Utsaimin 4900
Apakah Syarat Wajib Zakat Itu? Syaikh Muhammad bin Shaleh Al-Utsaimin 4656