Fatwa

Judul Artikel Penulis Hits
Hukum Puasa Bagi Orang Haidh Dan Nifas Syaikh Abdul Aziz Bin Baz 17
Sikap Makmum Jika Tertinggal Shalat Ied dari Imam Syaikh Muhammad bin Umar Bazmul 293
Puasa Ramadhan Di Wajibkan Atas Siapa Saja? Syaikh Ibnu Baz 75
Bolehkah Beberapa Orang Menggabungkan Hewan Ternak Mereka Karena Takut Zakat? Syaikh Ibnu Baz 80
Hukum Berjabat Tangan Setelah Selesai Sholat Syaikh Ibnu Baz 2721
Hukum Meninggalkan Zakat Syaikh Ibnu Baz 81
Hukum Shalat di belakang Imam yang Fajir Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah 369
Hukum Orang yang Menyatakan Tidak Boleh Mengafirkan Yahudi dan Nasrani Syaikh Muhammad bin Sholih Al-Utsaiin 10554
Suami Mentalak Isterinya Tanpa Sadar, Apakah Talaknya Sah? Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah 181
Apakah Khutbah Id Itu Dua Khutbah atau Satu Khutbah? Syaikh Shalih al-Munajjid 161
Wanita Dikhitan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah 367
Membasuh Bagian Atas Jilbab Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah 204
Hukum Orang Miskin Ambil Harta Orang Kaya untuk Dibagikan? Syaikh Muhammad bin Shaleh Al-Utsaimin 2974
Bolehkah seorang wanita bersedekah dari harta suaminya untuk dirinya sendiri? Syaikh Muhammad bin Shaleh Al-Utsaimin 2800
Apakah Shadaqah Jariyah Itu? Syaikh Muhammad bin Shaleh Al-Utsaimin 4759
Apakah Zakat dan Sedekah Khusus Dikeluarkan pada Bulan Ramadhan? Syaikh Muhammad bin Shaleh Al-Utsaimin 3572
Bagaimana Hukumnya Membayarkan Zakat kepada Sanak Kerabat? Syaikh Muhammad bin Shaleh Al-Utsaimin 3116
Bolehkan Uang Zakat Digunakan untuk Membangun Masjid? Syaikh Muhammad bin Shaleh Al-Utsaimin 2583
Bolehkah Kita Membayarkan Zakat kepada Para Mujahidin? Syaikh Muhammad bin Shaleh Al-Utsaimin 2188
Hukum Iktikaf? Syaikh Muhammad bin Shaleh Al-Utsaimin 2670
Apakah Berdosa bila Seseorang Merusak(Membatalkan) Puasa Sunah? Syaikh Muhammad bin Shaleh Al-Utsaimin 3504
Apa alasannya mengkhususkan puasa di hari Jum’at itu dilarang? Bukankah puasa qadha’ bisa dilakukan Syaikh Muhammad bin Shaleh Al-Utsaimin 3120
Apakah puasa wishal itu? Apakah itu disyariatkan? Syaikh Muhammad bin Shaleh Al-Utsaimin 4803
Bolehkan Berpuasa Bertepatan dengan Hari Jumat? Syaikh Muhammad bin Shaleh Al-Utsaimin 2896
Bagaimana Hukumnya Berpuasa pada Bulan Sya’ban? Syaikh Muhammad bin Shaleh Al-Utsaimin 2435
Bagaimana Hukumnya Memberi Zakat kepada Penuntut Ilmu? Syaikh Muhammad bin Shaleh Al-Utsaimin 2613
Apakah Orang yang Lemah Imannya Perlu Diberi Zakat ? Syaikh Muhammad bin Shaleh Al-Utsaimin 2303
Bagaimana Hukumnya Puasa Bulan Asyura’? Syaikh Muhammad bin Shaleh Al-Utsaimin 2696
Bolehkan Memilih Hari Tertentu untuk Berpuasa Sunah Syawal? Syaikh Muhammad bin Shaleh Al-Utsaimin 2180
Apakah Orang yang Mengantarkan Zakat termasuk Pengurus Zakat yang Berhak Mendapatkan Zakat? Syaikh Muhammad bin Shaleh Al-Utsaimin 2409
Apakah Setiap Orang Yang Menengadahkan Tangannya Untuk Meminta Zakat Berhak Untuk Diberi? Syaikh Muhammad bin Shaleh Al-Utsaimin 2128
Mana yang Lebih Baik Zakat kepada Orang yang Berhutang atau Zakat kepada Orang yang Menghutangi? Syaikh Muhammad bin Shaleh Al-Utsaimin 2274
Belum Mengqadha’ Puasa Ramadhan Tahun Lalu Sampai Masuk Ramadhan Tahun Berikutnya Syaikh Muhammad bin Shaleh Al-Utsaimin 2869
Seseorang Sakit Tidak Berpuasa Lalu Meninggal Dunia, Apakah Wajib Mengqadha’ Puasa? Syaikh Muhammad bin Shaleh Al-Utsaimin 2363
Bagaimana Hukumnya Orang yang Berpuasa Enam Hari pada Bulan Syawal Bagi Orang yang Punya Tanggungan Syaikh Muhammad bin Shaleh Al-Utsaimin 2151
Apakah Orang yang Berpuasa Perlu Menjawab Adzan atau Terus dalam Berbuka Syaikh Muhammad bin Shaleh Al-Utsaimin 2211
Bolehkan Mengeluarkan Zakat untuk Orang yang di Luar Kota? Syaikh Muhammad bin Shaleh Al-Utsaimin 2490
Bagaimana Hukumnya Memindahkan Zakat dari Tempat yang Diwajibkan ke Tempat Lain? Syaikh Muhammad bin Shaleh Al-Utsaimin 1994
Jika Seseorang Memberikan Zakat, Haruskan Dia memberitahu kepada Penerimanya bahwa itu Zakat? Syaikh Muhammad bin Shaleh Al-Utsaimin 2340
Bolehkah Menunaikan Zakat Fitrah dengan Beras? Syaikh Muhammad bin Shaleh Al-Utsaimin 2165
Apakah Adab Puasa Itu? Syaikh Muhammad bin Shaleh Al-Utsaimin 2124
Apakah Kesaksian Palsu Itu? Dapatkah Hal Itu Membatalkan Puasa? Syaikh Muhammad bin Shaleh Al-Utsaimin 1899
Apakah Perkataan Kotor di Siang Hari Bulan Ramadhan dapat Membatalkan Puasa? Syaikh Muhammad bin Shaleh Al-Utsaimin 2268
Apakah Mencicipi Makanan Bisa Membatalkan Puasa? Syaikh Muhammad bin Shaleh Al-Utsaimin 2284
Apakah Mobil Pribadi Wajib Dizakati? Syaikh Muhammad bin Shaleh Al-Utsaimin 2747
Seseorang Memegang Sepertiga Harta Anak Yatim dan Uang Milik Anak Yatim, Apakah Dia Wajib Mengeluark Syaikh Muhammad bin Shaleh Al-Utsaimin 2151
Bolehkah Menunaikan Zakat Fitrah dengan Beras? Syaikh Muhammad bin Shaleh Al-Utsaimin 2559
Bolehkah Menambah Zakat Fitrah dengan Niat Shadaqah? Syaikh Muhammad bin Shaleh Al-Utsaimin 2118
Bagaimana Hukumnya Menelan Dahak Atau Ingus Bagi Orang Yang Berpuasa? Syaikh Muhammad bin Shaleh Al-Utsaimin 5155
Di Bandara Sudah Adzan, Lalu Berbuka Setelah Take Off, Melihat Matahari Bersinar Syaikh Muhammad bin Shaleh Al-Utsaimin 1703