Ensiklopedi Muamalah

Judul Artikel Penulis Hits
Kaidah Halal Dan Haramnya Suatu Makanan Abu Hafidzah Irfan 7
MLM Dalam Pandangan Islam DR. Ahmad Zain An-Najah.MA 37
Hukum Asuransi Dalam Islam DR.Ahmad Zain An-Najah.MA 52
Hukuman Bagi Pelaku Liwath (Homoseksual) Harin Maulana 41
Kitab Al-Jihad fanie 5372
Bab Kitabah fanie 4140
Bab Tuduhan dan Bukti fanie 3439
Bab Hukuman Had Bagi Pemberontak fanie 4989
Bab Hukuman Had bagi Pemabuk fanie 8271
Kitab Al-‘Itqi (Memerdekakan Budak) fanie 4017
Kitab Al-Qadha (Peradilan) fanie 3588
Bab Li’an fanie 22182
Bab Diat fanie 5327
Kitab Al- Jinayat (Pidana) fanie 9646
Bab Qadzf fanie 8010
Bab Hajb dan Hirman fanie 4614
Bab Wakalah (Pelimpahan Hak) fanie 13263
Bab Syuf fanie 12292
Bab Ghashab fanie 6631
Bab Hukuman Zina fanie 43554
Bab fanie 7287
Bab Hibah fanie 18852
Kitab Al-Hudud fanie 11039
Bab ‘Ashabah fanie 11074
Kitab Al-Faraidh (Warisan) fanie 9875
Kitab Al-Washaya (Wasiat) fanie 7711
Bab Laqith (Bayi/Anak Kecil yang Ditemukan) fanie 7179
Bab Luqathah (Barang Temuan) fanie 13104
Bab Aqiqah fanie 6784
Bab Udhhiyah (Kurban) fanie 4888
Bab fanie 13447
Bab Wadi fanie 12826
Bab Berburu fanie 4768
Bab Penyembelihan secara Syar’i fanie 6706
Bab Hiwalah fanie 17302
Bab Rahn (Gadai) fanie 17860
Makanan yang Haram fanie 6548
Kitab Al-Ath’imah (Makanan) fanie 4571
Bab Nudzur fanie 3767
Bab Qiradh (Pinjam Meminjam) fanie 17859
Bab Salam fanie 16613
Bab Mudharabah fanie 30160
Bab Syirkah fanie 39512
Bab Aiman (Sumpah) fanie 6514
Bab Ijarah (Upah) fanie 27457
Bab Menghidupkan Tanah Tak Bertuan fanie 6661
Bab Musaaqat fanie 8104
Bab Muzara’ah fanie 27097
Bab Riba fanie 22599
Bab Khiyar fanie 23993